Xử lý chất thải y tế từ phòng xét nghiệm

Xử lý an toàn sau khi làm xét nghiệm giun sán.

Khử nhiễm các dụng cụ trước khi trả về vị trí cũ hoặc vận chuyển đến lò hấp và làm sạch khu vực làm việc.

Thu dọn và để dụng cụ sạch lại vị trí cũ.

Xử lý chất thải: phân loại rác thải trước khi xử lý

Rửa tay

Ngắt các thiết bị điện: máy ly tâm, tủ an toàn sinh học… trước khi rời khỏi PXN.

Chất thải y tế gồm có: nguy hại – thông thường – nước thải.

Phân loại nhóm chất thải y tế

– Chất thải nguy hại lây nhiễm

Lây nhiễm sắc nhọn: kim tiêm

Lây nhiễm không sác nhọn: bông gòn..

Nguy cơ lây nhiễm cao: ống đựng mẫu.

Chất thải giải phẩu: các mẫu sinh thiết như gan…

– Chất thải nguy hại không lây nhiễm

Hóa chất nguy hại: các lọ đựng hóa chất sử dụng trong xét nghiệm sinh hóa, huyết học, miễn dịch.

Dược phẩm nguy hại: thuốc…

– Chất thải thông thường

Chất thải sinh hoạt, không dính chất nguy hại, lây nhiễm.

Quy trình xử lý chất thải

Thu gom, phân loại tại nơi phát sinh – Xử lý sơ bộ chất lây nhiễm – Vận chuyển chất thải – Xử lý và tiêu hủy chất thải.

Dụng cụ chứa chất thải

Lây nhiễm sắc nhon: đựng trong thùng hoặc hộp màu vàng.

Lây nhiễm không sắc nhọn, nguy cơ lây nhiễm cao: đựng trong túi hoặc thùng có lót túi màu vàng.

Chất thải giải phẫu: đựng trong 2 lần túi hoặc trong thùng có lót túi và có màu vàng.

Nguy hại không lây nhiễm dạng lỏng: đựng trong các dụng cụ có nắp đậy kín và ghi chú vào.

Chất thải thông thường không tái chế: đựng trong túi hoặc thùng có lót túi màu xanh

Chất thải thông thường tái chế: đựng trong túi hoặc thùng có lót túi màu trắng.

Biểu tượng chất thải

Chất thải lây nhiễm + chất thải khác =                    

Phân loại và thu gom

Thu gom: chất thải lây nhiễm từ nơi phát sinh về khu lưu giữ ít nhât 01lần/ngày.

Quản lý nước thải y tế

Gồm: sản phẩm thải lỏng, nước thải.

Quản lý: Đánh giá tác động môi trường

Kế hoạch bảo vệ môi trường

Đề án bảo vệ môi trường phê duyệt

Kết luận

Phân loại chất thải từ phòng xét nghiệm

Chất thải phải được dán nhãn, đóng gói và vận chuyển theo quy định để bảo vệ người và môi trường.

Xử lý và hủy bỏ chất thải theo quy định của thông tư liên tịch 58/2015/TTLT- BTNMT.

                                                                                 KTV. Lê Thảo

Tin Liên Quan

Hỗ trợ trực tuyến

028 38 30 23 45

Gọi điện SMS Liên hệ

028 38 30 23 45

Gọi điện SMS Liên hệ