Xét nghiệm sán chó và quản lý an toàn sinh học

Để đảm bảo An toàn sinh học (ATSH) trong phòng xét nghiệm sán chó, nhiều biện pháp cần được thực hiện đồng bộ, bao gồm:

Về tổ chức, quản lý an toàn sinh học phòng xét nghiệm sán chó

Xây dựng các chính sách, quy định liên quan đến an toàn sinh học xét nghiệm sán chó. Thành lập ban an toàn sinh học và cử cán bộ chuyên trách, biên soạn các quy định, hướng dẫn, quy trình chuẩn về ATSH, tập huấn về ATSH, lập kế hoạch hoạt động về ATSH và các biện pháp phòng ngừa, khắc phục sự cố. Đồng thời định kỳ điều tra, giám sát thực hành ATSH, kiểm tra sức khỏe cho nhân viên. Kiểm tra xét nghiệm sán chó cho nhân viên.

Xây dựng sổ tay ATSH phòng xét nghiệm sán chó

Qui định chi tiết các biện pháp quản lý nêu trên bao gồm:

Giới thiệu: cơ sở pháp lý, quản lý và trách nhiệm, giải thích từ ngữ, cập nhật. Các số điện thoại khẩn cấp và hướng xử lý một số sự cố quan trọng cần được đưa vào các trang đầu tiên.

Một số nguyên tắc chung về ATSH (phân loại các vi sinh vật gây bệnh theo nhóm nguy cơ, cấp độ ATSH của phòng xét nghiệm sán chó, an ninh sinh học).

Yêu cầu về cơ sở vật chất phòng xét nghiệm sán chó (thiết kế phòng xét nghiệm).

Trang thiết bị an toàn (tủ ATSH, nồi hấp): Hướng dẫn sử dụng, bảo trì, hiệu chuẩn,..

Nhân sự phòng xét nghiệm sán chó: sức khỏe, đào tạo

Các quy định về thực hành trong phòng xét nghiệm:

Nội qui ra vào phòng xét nghiệm sán chó

Đánh giá nguy cơ

Vận chuyển, lưu giữ vật liệu nhiễm trùng

An toàn trong qui trình xét nghiệm sán chó và các xét nghiệm khác

Phân chia khu vực làm việc của phòng xét nghiệm

Hướng dẫn sử dụng bảo hộ cá nhân khi xét nghiệm sán chó

Sử dụng an toàn các trang thiết bị (máy li tâm, pipet, máy trộn,..)

Khử nhiễm và tiệt trùng

Xử lý chất thải xét nghiệm sán chó:

Quy định phê duyệt của ban ATSH cho các đề cương nghiên cứu có liên quan đến động vật thí nghiệm, công nghệ gen,…

Kế hoạch phòng ngừa và xử lý sự cố phòng xét nghiệm sán chó

Quy định về kiểm tra và tự kiểm tra ATSH

Quy định về chế độ báo cáo và lưu trữ hồ sơ

Quản lý an ninh sinh học trong phòng xét nghiệm sán chó

Quản lý an ninh sinh học phải dựa trên việc đánh giá nguy cơ đầy đủ để xác định cấp độ của chương trình an ninh sinh học, các quy định an ninh sinh học phải là một phần của quy định làm việc trong phòng xét nghiệm, nhân viên phải được hướng dẫn rõ về giải pháp đảm bảo an ninh sinh học và luôn chấp hành nghiêm ngặt các quy định.

Nội dung của chương trình an ninh sinh học phòng xét nghiệm sán chó bao gồm:

Kiểm soát ra vào: Có khóa cửa ra vào hoặc có hệ thống thẻ từ, hạn chế nhân sự ra vào, cân nhắc sự cần thiết ra vào của khách, học viên thực tập, nhân viên vệ sinh,..

Quản lý nhân sự:  Bao gồm việc xác định vai trò và trách nhiệm cho nhân viên, cần xác định những cá nhân có quyền truy cập vào ngân hàng sinh học, chất độc, thông tin nhạy cảm hoặc tài sản khác. Xây dựng quy trình xử lý, điều tra, báo cáo và khắc phục sự cố vi phạm.

Quản lý kho lưu trữ: có chính sách theo dõi danh sách lưu trữ, sơ đồ, vị trí, người chịu trách nhiệm, quá trình lưu trữ, chuyển giao và xử lý các vật liệu sinh học nguy hiểm trước khi thải bỏ.

An ninh thông tin: Kiểm soát sự tiếp cận với thông tin nhạy cảm.

Các thông tin  hạy cảm bao gồm kế hoạch an ninh, mã số kiểm soát truy cập, địa điểm lưu trữ ngân hàng sinh học, số liệu nghiên cứu,..cần đảm bảo duy trì tính bảo mật ở mức độ thích hợp.

Nhận biết nguy cơ sinh học và có giải pháp hữu hiệu giúp ngăn chặn và loại trừ phơi nhiễm cho nhân viên phòng xét nghiệm sán chó và cộng đồng là vấn đề cơ bản của an toàn sinh học. Đào tạo, tăng cường nhận thức và thực hành tốt, giám sát thực hiện là những yếu tố cần thiết thực hiện thành công các giải pháp an toàn sinh học và an ninh sinh học trong đơn vị phòng xét nghiệm sán chó.

KTV. HUỲNH HƯƠNG

Tin Liên Quan

Hỗ trợ trực tuyến

028 38 30 23 45

Gọi điện SMS Liên hệ

028 38 30 23 45

Gọi điện SMS Liên hệ