Xét nghiệm định lượng Glucose là gì?

Định nghĩa Glucose là gì?

Glucose là nguồn năng lượng chính cho các tế bào cơ thể và là nguồn năng lượng duy trì cho não và hệ thần kinh, nguồn cung cấp phải có sẵn, ổn định và được duy trì ở mức độ tương đối hằng định liên tục trong máu. Sự oxy hoá Glucose là nguồn cung cấp năng lượng chính cho tế bào trong cơ thể. Glucose từ nguồn năng lượng thức ăn được chuyển thành Glycogen và dự trữ ở gan hoặc thành các acid béo dự trữ ở các mô mỡ. Nồng độ glucose được kiểm soát ở giới hạn hẹp bởi nhiều nội tiết tố trong đó quan trọng nhất là các nội tiết tố ở tuyến tuỵ.

Nguyên lý

Xét nghiệm UV

Phương pháp tham chiếu enzym sử dụng hexokinase. Hexokinase xúc tác sự phosphoryl hoá glucose thành glucose – 6 – phosphate nhờ ATP.

Glucose + ATP     HK     G – 6 – P + ADP

glucose – 6 – phosphate dehydrogenase oxy hoá glucose – 6 – phosphate thành gluconate – 6- phosphate dưới sự hiện diện của NADP. Carbohydrate khác không bị oxy hoá. Tốc độ NADPH tạo thành trong suốt phản ứng tỷ lệ thuận với nồng độ glucose và được đo bằng phương pháp đo quang.

G -6-P + NADP    +G-6PDH       gluconate-6-P + NADPH + H+.

Trang thiết bị

Máy xét nghiệm sinh hóa Biosytem  A25

Máy ly tâm tốc độ đạt 4000 vòng/phút.

Thuốc thử

Hóa chất xét nghiệm của hãng.

Dung dịch diluent NaCl 0,9%

Nội dung thực hiện

Ly tâm tube máu trong 5 phút với vận tốc 4000 vòng/phút.

Đặt tube máu này vào 1 vị trí trên giá (rack) dành cho phân tích bệnh phẩm..

Đặt giá này vào vị trí chạy mẫu trong hệ thống máy.

Phân tích mẫu theo quy trình hướng dẫn sử dụng máy sinh hóa Biosytem  A25.

Khi máy phân tích xong, kết quả sẽ tự động chuyển vào hệ thống mạng

Kiểm tra kết quả

In và trả kết quả

Diễn giải và báo cáo kết quả

Glucose máu: 74 – 106 mg/dL

Cảnh báo

Khi kết quả xét nghiệm của bệnh nhân < 50 mg/dl hoặc > 270 mg/dl thì cần báo trực tiếp cho bác sĩ điều trị.

Các yếu tố ảnh hưởng

Vàng da: Nồng độ bilirubin liên hợp và nồng độ bilirubin không liên hợp> 1026 µmol/l hoặc 60 mg/dL.

Tán huyết: nồng độ hemoglobin >621 µmol/l hoặc 1000 mg/dl.

Lipid máu: > 1000mg/dL. Có sự tương quan  giữa độ đục và nồng độ triglycerides.

KTV. Ngọc Hanh

Tin Liên Quan

Hỗ trợ trực tuyến

028 38 30 23 45

Gọi điện SMS Liên hệ

028 38 30 23 45

Gọi điện SMS Liên hệ