Tìm hiểu về chu trình phát triển của ký sinh trùng lây bệnh cho người

Benhgiunsan.com Chu trình phát triển bao gồm các phương thức ký sinh trùng tồn tại ở ngoại cảnh và trong cơ thể một ký chủ. Sự nối tiếp các giai đoạn của ký sinh trùng diễn ra một cách liên tục theo thời gian và không gian

Khi nắm vững chu trình phát triển của ký sinh trùng, người cán bộ y tế sẽ có định hướng rõ trong việc chống ký sinh trùng và tiếp thu tốt hơn những kiến thức về bệnh học ký sinh trùng.

Vị trí của người trong chu trình phát triển của ký sinh trùng

Người là ký chủ duy nhất của ký sinh trùng

Ký sinh trùng truyền từ người này sang người khác. Ví dụ: Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Entamoeba histolytica …

Chu trình phát triển của ký sinh trùng có giai đoạn ký sinh ở người xen kẽ với giai đoạn ở động vật

Ký sinh trùng ở người truyền sang động vật rồi từ đó trở về ký sinh người. Ví dụ: Taenia saginata, Taenia solium …

Chu trình phát triển của ký sinh trùng ký sinh ở người là một giai đoạn phụ, giai đoạn chính là ở động vật

Chu trình phát triển của ký sinh trùng truyền qua lại giữa các động vật

Người đôi tiếp xúc với động vật và nhiễm ký sinh trùng. Ví dụ: Trùng lông Balantidium Coli.

* Trường hợp Balantidium Coli:

Ký sinh trùng truyền qua lại tự nhiên giữa loài heo. Người tiếp xúc với heo có thể nhiễm ký sinh trùng và truyền cho nhau.

Chu trình phát triển của ký sinh trùng người là ngõ cụt ký sinh

Ký sinh trùng truyền qua lại tự nhiên giữa các động vật. Người tiếp xúc với thú có thể nhiễm ký sinh trùng dưới dạng ấu trùng

Ngõ cụt thật sự:

Ở người sự phát triển bị ngưng trệ, ấu trùng sẽ bị hủy diệt

Ví dụ: Hội chứng ấu trùng di chuyển ngoài da do nhiễm giun móc, giun đũa chó – mèo

Ngõ cụt cảnh ngộ:

Ở người, ấu trùng không phát triển nhưng tồn tại lâu dài và trong một cảnh ngộ nào đó bị thú ăn thịt thì chu trình phát triển đó mới hoàn tất được

Ví dụ: trường hợp ấu trùng giun xoắn Trichinella spiralis ở người.

Chu trình phát triển của ký sinh trùng đường ruột

Ký sinh trùng đường ruột là một nhóm ký sinh trùng quan trọng, lây lan qua phân theo 3 loại chu trình

Chu trình phát triển của ký sinh trùng trực tiếp ngắn

Ký sinh trùng khi rời ký chủ đã có tính lây nhiễm ngay

Ví dụ: trùng roi, amip, giun kim, giun xoắn…

Chu trình phát triển của ký sinh trùng trực tiếp và dài

Ký sinh trùng sau khi rời ký chủ, cần một thời gian nữa ở ngoại cảnh để phát triển đến giai đoạn lây nhiễm. Ví dụ: Giun đũa, giun tóc, giun móc …

Chu trình phát triển của ký sinh trùng gián tiếp

Ký sinh trùng cần qua một hay hai ký chủ trung gian trước khi xâm nhập ký chủ vĩnh viễn.

Qua một ký chủ trung gian: ví dụ: Sán dải bò Taenia saginata

Qua hai ký chủ trung gian: hầu hết các trường hợp sán lá. Ví dụ: sán lá lớn ở ruột.

Tin Liên Quan

Hỗ trợ trực tuyến

028 38 30 23 45

Gọi điện SMS Liên hệ

028 38 30 23 45

Gọi điện SMS Liên hệ