Quy trình kỹ thuật xét nghiệm máu ELISA tìm bệnh Toxoplasma gondii

Toxoplasmosis là bệnh truyền nhiễm do ký sinh trùng nội bào Toxoplasma gondii gây ra và được hấp thụ từ thịt bị nhiễm ký sinh trùng hoặc do tiếp xúc với phân mèo chứa mầm bệnh.

Nếu thai phụ mắc phải Toxoplasmosis, mầm bệnh sẽ theo nhau thai đến bào thai, dẫn đến mắc Toxoplasmosis bẩm sinh ở trẻ, gây tử vong hoặc dị dạng. Trẻ không biểu hiện triệu chứng có thể phát triển bất thường về sau.

Toxoplasma IgG ELISA là một phương pháp huyết thanh chính xác để phát hiện kháng thể Toxoplasma IgG trong xác định lâm sàng bệnh Toxoplasmosis.

NGUYÊN LÝ

Kháng nguyên Toxoplasma tinh sạch được phủ trên bề mặt vi giếng. Huyết thanh pha loãng được cho vào giếng vàkháng thể đặc hiệu IgG Toxoplasma nếu hiệu diện sẽ liên kết với kháng nguyên.

Các thành phần không liên kết sẽ được rửa bỏ. Chất Liên hợp HRP được bổ sung vào, gắn kết với phức hợp kháng thể-kháng nguyên.

Chất Liên hợp HRP còn dư sẽ bị rửa bỏ và sau đó bổ sung dung dịch thuốc thử TMB vào.

 Phản ứng xúc tác liên hợp enzyme bị dừng ở đúng thời gian đặc hiệu. Cường độ màu được hình thành tỷ lệ với lượng kháng thể đặc hiệu IgG trong mẫu.

Kết quả được đọc bằng máy đọc vi giếng kèm với chất Hiệu chuẩn và Chất Chứng.

QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM

– Đặt số giếng phủ cần dùng vào khung giữ.

– Chuẩn bị độ pha loãng 1:40 cho mẫu xét nghiệm, Chứng âm, Chứng dương và chất hiệu chuẩn bằng cách thêm 5 μL mẫu vào 200 μL dung dịch pha loãng mẫu. Trộn kỹ.

– Hút 100 μL huyết thanh pha loãng, chất hiệu chuẩn, chất chứng vào các giếng thích hợp. Đối với thuốc thử trắng, hút 100 μL dung dịch pha loãng mẫu vào vị trí giếng 1A. Gõ khung giữ để loại bỏ bọt khí và trộn kỹ.

– Ủ ở 37℃ trong 30 phút.

– Ở cuối bước ủ, thải bỏ dung dịch khỏi các giếng. Rửa và gõ nhẹ các giếng 5 lần với Dung dịch Đệm Rửa pha loãng

– Hút 100 μL Chất Liên hợp Enzyme vào mỗi giếng. Trộn nhẹ trong 10 giây.

– Ủ ở 37 o C trong 30 phút.

-Thải bỏ Chất Liên hợp Enzyme khỏi các giếng. Rửa và gõ nhẹ các vi giếng 5 lần bằng Dung dịch Đệm Rửa .

-Hút 100 μL Thuốc thử TMB vào mỗi giếng. Trộn nhẹ 10 giây.

-Ủ ở 37℃ trong 15 phút.

-Thêm 100 μL Dung dịch Dừng Phản ứng (1N HCM) để dừng phản ứng.

-Trộn nhẹ trong 30 giây. Đảm bảo dung dịch từ màu xanh chuyển sang màu vàng hoàn toàn.

Lưu ý: Đảm bảo không có bọt khí trong mỗi giếng trước khi đọc kết quả.

– Đọc giá trị O.D ở 450 nm trong 15 phút bằng máy đọc khay vi giếng.

TÍNH TOÁN KẾT QUẢ

– Tính trung bình của các giá trị Chất Hiệu chuẩn Ngưỡng (32 IU/mL) xc.

– Tính trung bình của các giá trị Chứng dương (xp), Chứng âm (xn) và mẫu (xs).

– Tính chỉ số Toxoplasma IgG của mỗi lần xác định bằng cách chia giá trị trung bình của mỗi mẫu cho giá trị trung bình Chất Hiệu chuẩn, xc.

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Xét nghiệm được xem là đạt tiêu chuẩn khi đáp ứng các vấn đề sau:

  1. Giá trị O.D. của thuốc thử Trắng theo không khí từ máy đọc phải thấp hơn 0.250.
  2. Nếu giá trị O.D. của Ngưỡng chất Hiệu chuẩn thấp hơn 0.250, xét nghiệm không đạt yêu cầu và cần được thực hiện lại.
  3. Chỉ số Toxo IgG đối với Chứng dương và âm cần phải nằm trong khoảng được trình bày trong bản Chứng nhận Phân tích. 

GIẢI THÍCH

Âm tính: Chỉ số Toxoplasma gondii IgG thấp hơn 0.90 cho thấy không có sự hiện diện của Toxoplasma (<32 IU/mL).

Không xác định: Chỉ số Toxoplasma gondii IgG giữa 0.91 – 0.99 thì không xác định. Mẫu cần được xét nghiệm lại.

Dương tính: Chỉ số Toxoplasma gondii IgG 1.00 hoặc cao hơn, hoặc giá trị WHO IU/mL cao hơn 32 IU/mL là dương tính huyết thanh. Cho thấy bị phơi nhiễm Toxoplasma.

Nếu nghi ngờ mắc bệnh, thu nhận mẫu lần thứ hai trong 8-14 ngày sau đó để xét nghiệm kháng thể IgM đồng thời.

 Tỷ lệ chỉ số Toxo G giữa hai mẫu cao hơn 1.5 cho thấy sự gia tăng kháng thể đáng kể. Có thể xem như là dấu hiệu của nhiễm Toxoplasma cấp tính

KTV. Ngọc Hanh

Tin Liên Quan

Hỗ trợ trực tuyến

028 38 30 23 45

Gọi điện SMS Liên hệ

028 38 30 23 45

Gọi điện SMS Liên hệ