Phân Vùng Dịch Tễ Sốt Rét Tại Việt Nam

Để đánh giá tình hình lan truyền của bệnh sốt rét trong một địa phương và chọn các biện pháp phòng chống thích hợp, cần phải tiến hành các cuộc điều tra về sốt rét. Điều tra sốt rét bao gồm các nội dung sau :

  • Thu thập các số liệu về môi trường và dịch tễ học : Tỷ lệ mắc, tỷ lệ chết, thống kê về dân số, khí hậu, địa dư…
  • Điều tra liên quan đến con người: Khám lách (chỉ số lách to), thứ máu tìm ký sinh trùng sốt rét, huyết thanh miễn dịch học…
  • Điều tra côn trùng: Mật độ muỗi, chỉ số muỗi nhiễm, ái tính của muỗi, tuổi thọ của muỗi…

Qua điều tra có thể phân vùng sốt rét với ác mức độ lưu hành bệnh như sau :

  • Vùng sốt rét lưu hành nhẹ: Chỉ số lách to ở trẻ em 2 – 9 tuổi không quá 10%.
  • Vùng sốt rét lưu hành vừa : Chỉ số lách to ở trẻ em 2 – 9 tuổi từ 11% – 50%.
  • Vùng sốt rét lưu hành nặng : Chỉ số lách to ở trẻ em 2 – 9 tuổi trên 50%. Chỉ số lách to ở người lớn cũng cao, trên 25%.
  • Vùng sốt rét lưu hành rất nặng : Chỉ số lách to ở trẻ em 2 – 9 tuổi trên 75%, nhưng chỉ số lách to ở người lớn thấp.

Một cách khác để phân loại mức độ lưu hành bệnh ký sinh trùng sốt rét là dựa vào tỷ lệ ký sinh trùng sốt rét trong máu ở trẻ em 2 – 9 tuổi (<10%: nhẹ, 11-50%: vừa, 51-75%: nặng và > 75% : rất nặng). Ngoài ra tính ổn định của tình hình bệnh sốt rét còn được đánh giá như sau :

  • Sốt rét ổn định : bệnh sốt rét lan truyền ở mức độ cao và không dao động trong nhiều năm, dân chúng có miễn dịch, ít có nguy cơ xảy ra dịch sốt rét.
  • Sốt rét không ổn định : Sự lan truyền sốt rét thay đổi theo từng năm, dân chúng có miễn dịch thấp, dễ có nguy cơ xảy ra dịch sốt rét.

Phân vùng dịch tễ sốt rét và thực hành tại Việt Nam

Tại Việt Nam, để phòng chống sốt rét có hiệu quả cần phải phân vùng dịch tễ sốt rét và áp dụng cac biện pháp phòng chống thích hợp cho từng vùng (được gọi là phân vùng dịch tễ sốt rét và thực hành). Xã/phường được chọn làm đơn vị hành chính nhỏ nhất để phân vùng .

Bản đồ phân vùng sốt rét các năm 2003 và 2009 (hình 7) cho thấy một sự cải thiện đáng kể về tình hình bệnh sốt rét tại Việt Nam sau 6 năm áp dụng các biện pháp phòng chốngg sốt rét dựa vào vùng dịch tễ sốt rét và thực hành.

Mục đích của phân vùng dịch tễ sốt rét và thực hành để nắm được mức độ lưu hành và diễn biến dịch tễ của bệnh, từ đó có kế hoạch hành động củ thể tùy theo tình hình và mức độ sốt rét lưu hành cho từng giai đoạn và từng địa phương.

Ngoài ra qua phân vùng, sẽ xác định được các đối tượng nguy cơ cao để tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả của các biện pháp can thiệp. Phân vùng dịch tễ sốt rét và thực hành sẽ cho ra năm vùng sốt rét lưu hành: Vùng không có sốt rét, vùng nguy cơ sốt rét quay trở lại, vùng sốt rét lưu hành nhẹ, vùng sốt rét lưu hành vừa và vùng sốt rét lưu hành nặng.

Các chỉ số dùng để phân vùng dịch tễ sốt rét và thực hành.

Vùng địa lý (núi, đồi, cao nguyên, đồngg bằng, ven biển…)

– Sinh cảnh (rừng rậm, rừng tái sinh, cây công nghiệp, ruộng lúa…).

– Độ cao.

– Chỉ số bệnh nhân sốt rét hàng năm/1.000 dân.

– Tỷ lệ Plasmodium falciparum (%) trên tổng số ký sinh trùng.

– Tỷ lệ sốt rét ở trẻ em (điều tra các điểm đại diện)

– Sự có mặt của ký sinh trùng sốt rét nội địa, ngọai lai trong vòng 5 năm trở veề trước.

– Chỉ số côn trùng: sự có mặt của các véc tơ chính.

.

Tin Liên Quan

Hỗ trợ trực tuyến

028 38 30 23 45

Gọi điện SMS Liên hệ

028 38 30 23 45

Gọi điện SMS Liên hệ