Những vấn đề khó khăn trong công tác phòng chống giun sán

Benhgiunsan.com Mặc dù đã được ngành Y tế quan tâm đến công tác phòng chống giun sán trong cả nước, nhưng bệnh giun sán phân bố rộng rãi, có tính chất bệnh đa dạng phức tạp, phân bố không đồng đều phụ thuộc vào tính chất xã hội, điều kiện khí hậu các vùng sinh thái khác nhau.

Tỷ lệ nhiễm các bệnh giun sán trong cộng đồng rất cao, tác hại của bệnh đối với sức khỏe và đời sống nhân dân, nhất là trẻ em và phụ nữ ở độ tuổi sinh sản, nhưng triệu chứng bệnh âm thầm và bị che lấp bởi nhiều bệnh cấp tính và các nguy cơ khác nên chưa được moị người quan tâm đúng mực.

Điều kiện kinh tế, tập quán vệ sinh ăn uống, vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường, trong nhà trường cũng như ở cộng đồng, nhất là vùng nông thôn và miền núi nhìn chung còn rất yếu đã làm tăng nguy cơ lây nhiễm và hạn chế hiệu quả của các biện pháp phòng chống.

Hệ thống phòng chống giun sán còn thiếu và yếu. Trình độ chuyên môn và trang bị kỹ thuật phục vụ công tác phòng chống giun sán còn rất hạn chế không những trong hệ thống chuyên khoa ký sinh trùng mà còn cả trong hệ thống y tế chung.

Kinh phí dành cho công tác PCCBGS còn quá khiên tốn, việc cung cấp các loại thuốc điều trị giun sán cũng chưa được tổ chức, chỉ đạo một cách có hệ thống ( chủ yếu còn dựa vào viện trợ và sự chi phối của thị trường tự do… )

Người dân cũng như cán bộ làm công tác phòng chống giun sán chưa nhận thức được sự liên quan chặt chẽ của các nguồn bệnh từ động vật hoang dã, vật nuôi và người.

Việc phòng chống giun sán chỉ do ngành Y tế đảm nhiệm chính đã hạn chế hiệu quả ngăn ngừa và hạn chế tác hại của bệnh. Chưa có sự hợp tác chặt chẽ giữa các ngành liên quan như y tế, giáo dục, thú y, môi trường sinh thái trong công tác phòng chống giun sán.

Tin Liên Quan

Hỗ trợ trực tuyến

02838302345

Gọi điện SMS Liên hệ