NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG PHÒNG CHỐNG BỆNH SỐT RÉT

Chương trình phòng chống sốt rét là một chương trình y tế quốc gia ưu tiên: Chính phủ, Bộ Y tế quan tâm chỉ đạo, đầu tư nguồn lực trong nước và nguồn viện trợ quốc tế.

Đảng và chính quyền địa phương các cấp đưa kế hoạch phòng chống sốt rét vào chương trình hành động hàng năm của các địa phương. Có sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ y tế chuyên ngành ở các tuyến.

Thuận lợi

 • Hoạt động phòng chống sốt rét thống nhất từ trung ương đến địa phương, được lồng ghép với hệ thống y tế chung trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và lồng ghép trong Chương trình kết hợp Quân Dân y.
 • Có chiến lược phòng chống sốt rét phù hợp và sáng tạo :
 • Để giảm chết sốt rét :

+ Đã ưu tiên thuốc sốt rét hiệu lực cao như CV8, Artesunate, Arterakin cho vùng sốt rét lưu hành nặng có tỷ lệ kháng thuốc cao. Đảm bảo thuốc sốt rét cấp miễn phí đủ cho dân các vùng trong cả nước.

+ Phát hiện sớm và điều trị sốt rét kịp thời bằng việc phát triển các điểm kính hiển vi tại xã, phòng khám khu vực. Đến nay, cả nước có trên 3.300 điểm kính hiển vi.

Đã giám sát hiệu lực thuốc sốt rét ở các vùng khác nhau để điều chỉnh phác đồ điều trị sốt rét thích hợp cho các khu vực. Ban hành các tài liệu tập huấn lại về phòng chống sốt rét cho các tuyến, đặc biệt là tuyến y tế xã và thôn bản.

 • Để giảm mắc sốt rét: Đã lựa chọn hóa chất phòng chống vecto hiệu quả:

+ Trước năm 2002 : sử dụng ICON 10 wp phun tồn lưu và Permethrin 50 EC tẩm màn.

+ Từ năm 2002 đến nay, sử dụng Fendona 10 SC phun tổn lưu và tẩm màn; ICON 10 WP phun tổn lưu và ICON 2,5 SC tẩm màn. Duy trì tốt diện sử dụng hóa chất diệt phòng chống vecto hàng năm.

 • Để ngăn chặn dịch sốt rét xảy ra :

Đã ưu tiên kinh phí, vật tư, phương tiện đi lại cho đội y tế lưu động vùng trọng điểm sốt rét. Hàng năm xác định các “điểm nóng sốt rét” để tập trung giám sát, phát hiện và khống chế dịch. Tăng cường quảnlý ca bệnh đối tượng đi rừng, ngủ rẫy, di biến động dân cư ở vùng sốt rét đãgiảm thấp, để phòng dịch có thể xảy ra tại các vùng này.

 • Thực hiện tốt công tác định kỳ đánh giá tình hình sốt rét và công tác nghiên cứu khoa học để đưa các mục tiêu và giải pháp kỹ thuật thích hợp cho từng vùng, từng thời kỳ
 • Thực hiện giao ban hàng tháng tại tuyến xã, huyện, tỉnh; giao ban 6 tháng và cả năm tại tuyến khu vực và trung ương để đánh giá tình hình sốt rét và thúc đẩy việc thực hiện kế hoạch phòng chống sốt rét hàng năm.
 • Đưa nghiên cứu khoa học vào chương trình phòng chống sốt rét hàng năm và ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào giải quyết những vấn đề để thực tiễn trong phòng chống sốt rét. Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh vực phòng chống sốt rét. Nhiều đề tài đã đưa ra các giải pháp về kỹ thuật chẩn đoán điều trị, phòng chống vecto, giám sát dịch tễ sốt rét cho các khu vực có nhiều khó khăn.
 • Thực hiện phân vùng dịch tễ để chỉ định hợp lý diện phun tẩm tại các vùng, nhờ đó góp phần hạn chế sự lan truyền sốt rét.
 • Công tác giám sát côn trùng được duy trì thường xuyên. Các tỉnh đã phát triển va nâng cao hoạt động tổ côn trùng tuyến tỉnh trong việc giám sát vecto.
 • Việc nâng cao chất lượng hoạt động y tế cơ sở (y tế xã, y tế thôn bản) và nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ chuyên khoa sốt rét luôn được coi trọng. Thường xuyên đưa nội dung đào tạo lại cho các đối tượng nênoa sốt rét luôn được coi trọng. Thường xuyên đưa nội dung đào tạo lại cho các đối tượng nên trên vào kế hoạch phòng chống sốt rét hàng năm.
 • Đào tạo y tế thôn bản và thành lập nhóm chăm sóc sức khỏe y tế thôn bản cho các địa phươnghóm chăm sóc sức khỏe y tế thôn bản cho các địa phương trọng điểm, góp phần đáng kể cho việc xây dựng đội ngủ cán bộ y tế thôn bản trong cả nước.
 • Duy trì việc phụ cấp kinh phí hàng tháng cho các đội lưu động, xã và thôn bản trọng điểm hoạt động về phòng chống sốt rét.
 • Đẩy mạnh truyền thông giáo dục sức khỏe và xã hội hóa phòng chống sốt rét.
 • Đưa hoạt động truyền thông phòng chống sốt rét và kế hoạch hoạt động thường xuyên hàng năm với các nội dung truyền thông phù hợp trên các kênh truyền thông đại chúng như đài truyền hình, đài phát thanh, báo chí, và loa truyền thanh, pano áp phích, nói chuyện trực tiếp…
 • Nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất các vật liệu tuyên truyền phòng chống sốt rét phù hợp với các nhóm dân tộc có nguy cơ mắc sốt rét cao: Mông, Dao, M’nông, Êdê, Gia Rai, Vân Kiều, Raglai…
 • Kết hợp quân dân y trong phòng chốt sốt rét, là một hoạt động có tính truyền thông. Thành lập Ban kết hợp quân dân y trong phòng chống sốt rét và hoạt động có hiệu quả. Nhiều tỉnh đã kết hợp chặt chẽ với lực lượng quân y, y tế bộ đội biên phòng giám sát sốt rét vùng sâu vùng xa, vùng biên giới đạt hiệu quả rất tốt.
 • Sự hợp tác và giúp đỡ quốc tế đã góp một vai trò quan trọng trong phòng chống sốt rét tại Việt Nam. Việt Nam đã nhận được sự giúp đỡ và hợp tác quan trọng của các nước và tổ chức quốc tế về vật tư, kinh phí, nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ…tạo điều kiện cho các địa phương nâng cao hiệu quả phòng chống sốt rét và duy trì thành quả phòng chống sốt rét bền vững.

Những khó khăn thách thức

Diễn biến của sốt rét còn phức tạp, nguy cơ sốt rét quay trở lại còn rất lớn vì các lý do sau :

 • Vùng sốt rét lưu hành còn rộng, trên 27,4 triệu dân sống trong vùng sốt rét (trên 32% dân số toàn quốc) bao gồm các trọng điểm phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng, vùng đồng bào dân tộc, đặc biệt khu vực Tây Nguyên tỷ lệ chết, mắc do sốt rét còn rất cao.
 • Sự giao lưu và di biến giao động dân cư vào vùng sốt rét lưu hành và giao lưu qua biên giới rất lớn, ngoài tầm phục vụ của ngành y tế.
 • Khả năng hiểu biết và tự phòng chống sốt rét của nhân dân, đặc biệt là các dân tộc ít người, vùng sâu, vùng xa, biên giới còn nhiều hạn chế (khó khăn kinh tế, trình độ nhận thức, phong tục, tập quán…).
 • Mạng lưới y tế cơ sở đã được phát triển, củng cố nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu phòng chống sốt rét: còn yếu về chuyên môn kỹ thuật, thiếu biên chế, không ổn định, thiếu kinh phí hoạt động.
 • Nguồn lực cho phòng chống sốt rét không ổn định : Kinh phí Nhà nước cấp không đủ nhu cầu, địa phương không có kinh phí phòng chống sốt rét. Dự án quốc tế tài trợ cho phòng chống sốt rét chỉ còn duy nhất là Quỹ toàn cầu phòng chống AIDS, Lào và Sốt rét.
 • Tư tưởng chủ quan ở một số cấp chính quyền và y tế địa phương đã xuất hiện, có sự giám sự chỉ đạo, đầu tư cho phòng chống sốt rét.
 • Một số khó khăn về kỹ thuật chưa có biện pháp giải quyết. Phòng chống sốt rét cho dân di cư vào vùng sốt rét, sốt rét rừng, sốt rét biên giới.
 • Khó khăn về chuyên môn kỹ thuật:
 • Ký sinh trùng kháng thuốc xảy 2009 phát hiện ký sinh trùng Plasmodium falciparum với kháng thuốc artesunate ở Đăk Nhau (Bù Đăng, Bình Phước). Khả năng ký sinh trùng kháng thuốc lan tràn ra các vùng trên địa bàn cả nước lớn, do khu vực xảy ra kháng thuốc đồng thời là khu vực Nhau (Bù Đăng, Bình Phước). Khả năng ký sinh trùng kháng thuốc lan tràn ra các vùng trên địa bàn cả nước lớn, do khu vực xảy ra kháng thuốc đồng thời là khu vực có nhiều đối tượng từ nhiều tỉnh thành đến khai thác lâm sản, nông sản và các hoạt động khác.

Muỗi truyền sốt rét chính khu vực ven biển Tây Nam Bộ kháng hóa chất diệt. NBộ kháng hóa chất diệt. Nhiều nghiên cứu gần đây phát hiện sự giảm nhạy, tăng sức chịu đựng và khángg với các hóa chất đang sử dụng hiện nay trong chương trình phòng chống sốt rét (An.epiroticuc kháng với ICON

Tin Liên Quan

Hỗ trợ trực tuyến

028 38 30 23 45

Gọi điện SMS Liên hệ

028 38 30 23 45

Gọi điện SMS Liên hệ