NGHIÊN CỨU KHOA HỌC BỆNH GIUN SÁN

4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1. Đặc điểm, dịch tễ bệnh KST của đối tượng tham gia nghiên cứu.

Bảng 2: Đặc điểm của đối tượng tham gia nghiên cứu.

Đặc tính

Số người

Tỷ lệ %

Đặc tính

Số người

Tỷ lệ %

Giới

Nam

64

32

Nghề nghiệp

Làm ruộng

32

16

Nữ

136

68

Trồng rừng

10

5

Tuổi

< 18 tuổi

4

2

Cán bộ VC

66

33

>= 18 tuổi

196

98

Công nhân

60

30

Dân tộc

Kinh

189

94,5

Nghề khác

32

16

Nhận xét:Đa số người bệnh đến khám và điều trị là người lớn chiếm 98% và chủ yếu là cán bộ viên chức hoặc công nhân (66%), ngoài ra cũng có các thành phần khác như người dân làm ruộng, trồng rừng, nội trợ chiếm tỷ lệ thấp.

Bảng 3: Phân bố theo địa dư (N=200)

Địa chỉ

Số người

Tỷ lệ %

Địa chỉ

Số người

Tỷ lệ %

TP. HCM

64

32,0

Đắc Lắc

10

5,0

Bình Dương

8

4,0

Quảng Ngãi

8

4

Cần Thơ

10

5,0

Vũng Tàu

4

2,0

Đồng Nai

4

2

Các tỉnh khác

92

46

.Previous …………Next

Tin Liên Quan

Hỗ trợ trực tuyến

02838302345

Gọi điện SMS Liên hệ