KÝ SINH TRÙNG SỐT RÉT KHÁNG THUỐC

Một trong những khó khăn kỹ thuật cho phòng chống bệnh sốt rét là hiện tường ký sinh trùng kháng thuốc. Hiện nay khi nói đến kháng thuốc thì chủ yếu đề cập đến hiện tượng Plasmodium falciparum kháng với các thuốc diệt thể vô tính. Nhưng cũng đã xuất hiện Plasmodium vivax kháng với chloroquine tại indonesia, Papua New Guines và đảo Solomon từ những năm 1991, 1992.

Định nghĩa hiện tượng kháng thuốc của ký sinh trùng sốt rét

Hiện tượng kháng thuốc được định nghĩa như là khả năng của một loài (hay chủng) ký sinh trùng có thể sống sót và phát triển mặc dù bệnh nhân đã được điều trị và hấp thu một lượng thuốc sốt rét. Thuốc này được cho những liều bằng hay cao hơn liều thông thường nhưng trong khả năng chịu đựng được của cơ thể.

Các yếu tố thuận lợi cho kháng thuốc của ký sinh trùng sốt rét

Áp lực của thuốc : Trong điều kiện tự nhiên, có một tỷ lệ nhỏ ký sinh trùng kháng thuốc trong quần thể ký sinh trùng sốt rét.

Dưới áp lực của thuốc (do điều trị, uống dự phòng) các ký sinh trùng nhạy sẽ bị tiêu diệt, để sót lại các ký sinh trùng kháng với thuốc đó. Các ký sinh trùng này sẽ phát triển và gây ra hiện tượng kháng thuốc. giao bào của các ký sinh trùng kháng này là nguồn gốc làm lan rộng sốt rét kháng thuốc.

Miễn dịch của dân chúng: Trong một dân số có phần nào miễn dịch (đã bị sốt rét nhiều lần, sống nhiều năm trong vùng sốt rét lưu hành nặng), một liều thuốc có thể diệt được những chủng có mức độ kháng thấp (và bệnh nhân khỏi bệnh, không làm bệnh lây lan), trong khi ở những người không có miễn dịch hay miễn dịch yếu thì thuốc sẽ thất bại, không chữa khỏi được bệnh và những chủng kháng thuốc này sẽ lan truyền rộng ra trong khu vực.

Vectơ truyền bệnh : các quan sát ở thực địa và trong thực nhiệm cho thấy muỗi Anopheles spp, dễ truyền những chủng kháng vì ký sinh trùng này phát triển nhanh hơn những chủng nhạy trong muỗi.

Biến động dân số : Thể hiện ở chỗ đưa vào vùng sốt rét những cơ thể cảm thụ chưa có miễn dịch. Nếu bị sốt rét sẽ làm gia tăng quân thể ký sinh trùng và các chủng kháng thuốc có trong đó. Mặt khác lại du nhập giao bào của ký sinh trùng kháng thuốc vào vùng chưa có kháng, làm xuất hiện và lan rộng hiện tượng kháng thuốc tại đây.

Thời gian bán hủy của thuốc sốt rét: Nếu thuốc sốt rét có thời gian bán hủy dài thì sẽ có một gian đoạn thuốc hiện diện trong máu với nồng độ không đủ để diệt ký sinh trùng. Khi đó nếu ký sinh trùng xâm nhập vào cơ thể thì sẽ vẫn phát triển được và sẽ thích nghi với sự hiện diện của thuốc sốt rét. Chính vì vậy mà người ta nhận thấy hiện tượng kháng thuốc sớm xảy ra đối với những thuốc có thời gian bán hủy kéo dài.

Tin Liên Quan

Hỗ trợ trực tuyến

02838302345

Gọi điện SMS Liên hệ