Có Bao Nhiêu Loài Ký Sinh Trùng Sốt Rét Gây Bệnh Cho Người

Trước đây người ta đã biết có bốn loài ký sinh trùng sốt rét ký sinh ở người.

  • Plasmodium malariae (Laveran, 1881).
  • Plasmodium vivax (Grassi và Feletti, 1890).
  • Plasmodium falciparum (Welch, 1897).
  • Plasmodium ovale (Stephens, 1922).

Những năm gần đây, người ta ghi nhận thêm một ký sinh trùng sốt rét thứ năm có thể gây bệnh tự nhiên cho người: Plasmodium knowlesi. Đây là ký sinh trùng sốt rét của loài hầu (khỉ), đã gây hàng trăm trường hợp bệnh tại các nước Malaysia, Trung Quốc, Philippines, Singapore, Thái Lan trong những năm 2001 – 2006, và gần đây tại Việt Nam đã gặp 3 trường hợp tại tỉnh Ninh Thuận (2004), được phát hiện qua kỹ thuật PCR.

Chu kỳ phát triển của ký sinh trùng sốt rét xảy ra tuần tự trong hai ký chủ:

  • Ở người: Với sự phát triển vô tính tại gan và hồng cầu tạo ra thể phân liệt (schizogony).
  • Ở muỗi cái Anopeles spp: Với sự phát triển hữu tính ở dạ dày và tuyến nước bọt tạo ra thoa trùng (sporogony).

Tin Liên Quan

Hỗ trợ trực tuyến

028 38 30 23 45

Gọi điện SMS Liên hệ

028 38 30 23 45

Gọi điện SMS Liên hệ