CHƯƠNG TRÌNH TIÊU DIỆT SỐT RÉT VÀ PHÒNG CHỐNG SỐT RÉT

benhgiunsan.com Năm 1955, Tổ chức Y tế Thế giới đề ra chương trình tiêu diệt sốt rét trên toàn thế giới có thời hạn (10-12 năm) với bốn giai đoạn: chuẩn bị (2 năm), tấn công (4 năm), củng cố (3 năm) và bảo vệ (nhiều năm).

Trong 10 năm đầu, chương trình này tiến hành thuận lợi và bệnh sốt rét bị tiêu diệt ở một số nước, nhưng từ năm 1966 trở đi chương trình tiến chậm do gặp một số khó khăn kỹ thuật trong đó có ba khó khăn chính là muỗi sốt rét kháng hóa chất diệt DDT, muỗi sốt rét trú ẩn ngoài nhà để tránh DDT và ký sinh trùng sốt rét Plasmodium falciparum kháng thuốc chloroquin.

Giai đoạn 1969 đến nay.

Năm 1969, Tổ chức Y tế Thế giới đã xem xét lại tình hình và đề ra chiến lược mới, một chương trình chống sốt rét không hạn định về thời gian, và mực tiêu lâu dài là tiến tới tiêu diệt sốt rét trên phạm vi toàn thế giới. Tùy theo từng bước mà đề ra chương trình phòng chống hay thanh toán bệnh sốt rét cho phù hợp.

Đến năm 1979 Tổ chức y tế thế giới chuyển sang chiến lược phòng chống sốt rét với bốn loại hình mục tiêu:

  • Loại hình mục tiêu 1: Giảm và đề phòng tử vong do sốt rét.
  • Loại hình mục tiêu 2: Giảm và đề phòng tử vong và giảm mắc ở những tập thể bị đe dọa (trẻ em, phụ nữ có thai, khách du lịch…)
  • Loại hình mục tiêu 3: Như mục tiêu 2, thêm giảm mức nhiễm sốt rét ở từng thời điểm.
  • Loại hình mục tiêu 4: Có chương trình phòng chống sốt rét trong cả nước với mục tiêu cuối cùng là thanh toán từng bước bệnh sốt rét.

Từ năm 1985, Tổ chức Y tế Thế giới đưa chương trình phòng chống sốt rét vào nội dung chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Tháng 10 năm 1992, một hội nghị ở Amsterdam khẳng định lại chiến lược phòng chống sốt rét trên toàn cầu với các mục tiêu giảm chết, giảm mắc và giảm thiệt hại do sốt rét.

Năm 1988, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới G.H Brundtland phát động chiến dịch “đẩy lùi sốt rét” (Roll Back Malaria). Đẩy lùi sốt rét không phải là một chiến lược kỹ thuật mới để phòng chống sốt rét mà là một sự chung sức, phối hợp hoạt động vì mục đích chung làm giảm gánh nặng do sốt rét. Mục tiêu của đẩy lùi sốt rét là làm giảm được ít nhất 50% gánh nặng của sốt rét (bệnh nhân, tử vong, dịch) trên thế giới vào năm 2010.

Sự khác nhau giữa chương trinh tiêu diệt sốt rét và phòng chống sốt rét:

Nội Dung

Chương trình tiêu diệt sốt rét

Chương trình phòng chống sốt rét

Mục tiêu

Chấm dứt hoàn toàn sự lan truyền bệnh sốt rét tại địa phương

Bệnh sốt rét không còn là một gánh nặng cho xã hội

Nơi thực hiện

Tất cả những nơi có lan truyền bệnh sốt rét

Tủy thuộc vào mức độ lưu hành bênh, sự tiếp cận được và tầm quan trọng của bệnh đối với xã hội, chính trị và kinh tế

Tiêu chuẩn tối thiểu chấp nhận được của các hoạt động

Cắt đứt sự lan truyền trong toàn vùng. Nếu có ca bệnh mắc mới tại chỗ thì phải tìm nguyên nhân và loại trừ

Làm giảm sự lan truyền đến mức bệnh không còn là một vấn đề y tế quan trọng

Thời gian tiến hành

Có thời gian. Được xem là không còn bệnh sốt rét khi sự lan truyền đã chấm dứt được 3 năm trong toàn vùng

Không giới hạn thời gian

Kinh phí hoạt động

Sau khi đã tiêu diệt được sốt rét, kinh phí tập trung vào các hoạt động chăm sóc sức khỏe chung

Kinh phí hoạt động lặp lại hàng năm

Lồng ghép với các chương trình sức khỏe khác

Khó thực hiện vì mục tiêu rất cụ thể và có giới hạn về thời gian

Thực hiện được, như là một chương trình y tế công cộng.

Phát hiện bệnh

Rất quan trọng, bao gồm cả phát hiện chủ động.

Chủ yếu qua phát hiện thụ động (người bệnh đến cơ sở y tế)

Ca bệnh ngoại lai

Rất quan trọng, nhất là khi đã tiêu diệt được bệnh sốt rét.

Không quan trọng lắm, trừ phi xuất hiện P. falciparum ở nơi mà trước đây không có.

Điều tra dịch tễ học ca bệnh

Quan trọng và cần thiết nhất là khi đã gần tiêu diệt được bệnh.

Không quan trọng lắm, trừ phi xuất hiện P. falciparum ở nơi mà trước đây không có.

ĐÁnh giá dịch tễ học

Chứng minh là không còn ca mắc sốt rét nội địa.

Chỉ số ký sinh trùng, tỷ lệ mắc mới.

Đơn vị được can thiệp

Ổ bệnh (địa phương).

Toàn dân, ca bệnh.

Tổ chức bộ máy

Phải rất hiệu quả và phản ứng nhanh được, nếu không có nguy cơ thất bại chương trình.

Có thể là chưa hoàn hảo, nhưng hoạt động được.

Hiện nay, trước tình hình bệnh sốt rét đã giảm nhiều ở một số quốc gia, Tổ chức Y tế Thế giới đang khuyến khích các quốc gia đặt ra mục tiêu cuối cùng là loại trừ bệnh sốt rét (malaria elimination) qua các giai đoạn sau:

Cho đến tháng 7 năm 2008, trên thế giới có 10 nước đang ở giai đoạn loại trừ bệnh sốt rét như Algeria, Argentina, Armenia, Egypt, EL Salvador, Iraq, Paraguay, Republic of Korea, Saudi Arabia và Turkmenistan.

Vào tháng 1 năm 2007, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (United Arab Emirates), nơi trước đây có bệnh sốt rét lưu hành, là quốc gia đầu tiên kể từ năm 1980 được tổ chức Y tế Thế giới công nhận là không có bệnh sốt rét.

Tại Việt Nam

Giai đoạn 1958 – 1975

Do đất nước bị chia cắt nên chương trình tiêu diệt sốt rét được tiến hành riêng biệt ở hai miền Nam – Bắc.

  • Miền Bắc : 1958 – 1975 : Chuẩn bị 1961 – 1964: tấn công : 1965 – 1975 : Giai đoạn cuối tấn công. Kết quả ký sinh trùng sốt rét còn 5/10.000 dân vào năm 1975.
  • Miền Nam : 1958 – 1959 : Chuẩn bị, 1960 – 1964: Tấn công , 1965 – 1975 : Bỏ dở tấn công. Kết quả sốt rét tăng cao, dịch nổ ra ở nhiều nơi vào năm 1975.

Giai đoạn 1976 – 1990

Chương trình tiêu diệt sốt rét chuyển sang thanh toán sốt rét trong cả nước theo loại hình mục tiêu 4 của Tổ chức Y tế thế giới. Trong hơn 30 năm (1958 – 1990) tiến hành tiêu diệt và thanh toán bệnh sốt rét, Việt Nam đã đạt nhiều thành tích, song do thiếu điều kiện để duy trì thành quả, sốt rét quay trở lại trong phạm vi cả nước, mà đỉnh cao là năm 1991 khi cả nước có hơn một triệu người mắc sốt rét với 4.646 người chết.

Giai đoạn từ năm 1991 đến nay

Trong giai đoạn này Việt Nam tiến hành chương trình phòng chống sốt rét và đã đạt được những thành quả to lớn. Năm 2008 số bệnh nhân sốt rét là 60.426 (so với 1.091.251 của năm 1991), tử vong do sốt rét là 25 (so với 4.646 của năm 1991).

Hiện nay mục tiêu chung của chương trình là tiếp tục đẩy lùi bệnh sốt rét và phát triển các yếu tố bền vững trong phòng chống sốt rét, phấn đấu làm cho bệnh sốt rét không còn là một vấn đề sức khỏe quan trọng trong cộng đồng: với các mục tiêu cụ thể là giảm mắc sốt rét, giảm chết sốt rét và không để dịch sốt rét lớn xảy ra.

BS. Nguyễn Ngọc Ánh (st)

Tin Liên Quan

Hỗ trợ trực tuyến

028 38 30 23 45

Gọi điện SMS Liên hệ

028 38 30 23 45

Gọi điện SMS Liên hệ