CHIẾN LƯỢC LOẠI TRỪ BỆNH SỐT RÉT Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030

Ngày 27/10/2011 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1920/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng chống và loại trừ bệnh ký sinh trùng sốt rét ở Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và định hướng đến năm 2030. Theo đó việc phòng chống và loại trừ bệnh sốt rét ở Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 có các mục tiêu sau :

 • Mục tiêu chung

Khống chế tỉ lệ người dân mắc bệnh sốt rét dưới 0,15/1.000: tỷ lệ người dân chết do bị bệnh sốt rét dưới 0,02/100.000; không còn tỉnh nào trong giai đoạn phòng chống bệnh sốt rét tích cực; 40 tỉnh trong giai đoạn đề phòng bệnh sốt rét quay trở lại; 15 tỉnh trong giai đoạn loại trừ bệnh sốt rét và 8 tỉnh trong giai đoạn tiền loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2020.

 • Mục tiêu cụ thể
 • Bảo đảm người bị bệnh sốt rét và người có nguy cơ mắc bệnh sốt rét được tiếp cận các dịch vụ chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời.
 • Bảo đảm thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh sốt rét có hiệu quả, thích hợp cho người dân sống trong vùng có nguy cơ mắc bệnh sốt rét.
 • Loại trừ bệnh sốt rét tại các tỉnh có sốt rét lưu hành nhẹ, làm giảm mức mắc bệnh sốt rét tại các tỉnh có bệnh sốt rét lưu hành nặng và vừa;
 • Nâng cao năng lực của hệ thống giám sát bệnh sốt rét, bảo đảm đủ khả năng phòng, chống dịch bệnh sốt rét;
 • Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và ứng dụng kết quả của nghiên cứu khoa học vào hoạt động phòng, chống và loại trừ bệnh sốt rét.
 • Nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống bệnh sốt rét để người dân chủ động phòng chống bệnh sốt rét có hiệu quả cao nhất.

Định hướng Chiến lược quốc gia phòng chống và loại trừ bệnh sốt rét ở Việt Nam đến năm 2030:

 • Phấn đấu đến năm 2030 loại trừ bệnh sốt rét trên toàn quốc :
 • Tiếp tục triển khai các chương trình phòng chống và loại trừ bệnh sốt rét đang thực hiện có hiệu quả.
 • Tăng cường việc quản lý chỉ đạo phòng chống và loại trừ bệnh sốt rét để thực hiện các cam kết quốc gia và quốc tế, đẩy mạnh và duy trì sự phối hợp liên ngành trong công tác phòng chống và loại trừ bệnh sốt rét:
 • Bảo đảm kinh phí đầu tư cho công tác phòng chống và loại trừ bệnh sốt rét ở các tỉnh còn bệnh sốt rét lưu hành.
 • Theo dõi giám sát, đánh giá tiến độ loại trừ bệnh sốt rét hàng năm và sau mỗi 5 năm.

BS. Nguyễn Ngọc Ánh (St)

.

Tin Liên Quan

Hỗ trợ trực tuyến

028 38 30 23 45

Gọi điện SMS Liên hệ

028 38 30 23 45

Gọi điện SMS Liên hệ