Bệnh Ký sinh trùng là gì?

Bệnh Ký sinh trùng là gì?

Ký sinh học là một môn học nghiên cứu những sinh vật sống bám vào bề mặt hay bên trong cơ thể một sinh vật khác một cách tạm thời hay vĩnh viễn, với mục đích trú ấn và lấy chất bổ dưỡng để sinh sống.

Ký sinh trùng y học, ngoài việc nghiên cứu các ký sinh trùng sống bám vào cơ thể con người và gây bệnh cho con người, còn tìm những đặc điểm y học của ký sinh trùng, giải quyết mối quan hệ giữa chúng và con người trong xã hội, trong tự nhiên và tìm biện pháp phòng chống ký sinh trùng.

Các kiểu tương quan của Ký sinh trùng

Cộng sinh (symbiosis): Sự sống chung giữa hai sinh vật là bắt buộc và cả hai cùng có lợi

Tương sinh (mutalism): Sự sống chung giữa hai sinh vật không có tính bắt buộc, khi sống chung thì cả hai bên cùng có lợi.

Hội sinh (commensalism): Khi sống chung thì một bên có lợi, bên kia không có lợi nhưng không có hại.

Ký sinh (parasitism): Sinh vật sống bám hưởng lợi, trong khi bên kia thiệt hại.

Đặc tính của Ký sinh trùng

Các ký sinh trùng có mức độ thích ứng khác nhau để tồn tại và phát triển trên cơ thể hoặc các cơ quan khác nhau của ký chủ, dẫn đến tính đặc hiệu

Về ký chủ

Hẹp: Khi ký sinh trùng chỉ có thể sống ký sinh ở một loại ký chủ duy nhất

Ví dụ: Giun kim, giun đũa, giun tóc ký sinh trong ruột người

Rộng: Khi ký sinh trùng có thể sống ở nhiều loại ký chủ khác nhau.

Ví dụ: Toxocara có thể ký sinh ở chó, mèo, người …

Về nơi ký sinh

Hẹp: Khi ký sinh trùng chỉ có thể tồn tại ở một cơ quan

Ví dụ: Giun đũa, giun móc ký sinh trong ruột non người: giun tóc ký sinh trong ruột già người.

Rộng:

Khi ký sinh trùng có thể tồn tại ở nhiều cơ quan khác nhau

Ví dụ: Toxocara có thể sống và gây bệnh ở não, mắt, gan, phổi, thận … của người

Những ký sinh trùng có tính đặc hiệu hẹp về ký chủ rất dễ phòng chống, trong khi những ký sinh trùng có tính đặc hiệu rộng về ký chủ thì khó diệt trừ.

Những ký sinh trùng có tính hiệu hẹp vè cơ quan ký sinh thường có triệu chứng lâm sàng và tác hại khu trú, tương đối dễ chẩn đoán và điều trị. Những ký sinh trùng có tính đặc hiệu rộng về cơ quan thì lâm sàng và tác hại đa dạng, khó chẩn đoán và điều trị.

Tin Liên Quan

Hỗ trợ trực tuyến

028 38 30 23 45

Gọi điện SMS Liên hệ

028 38 30 23 45

Gọi điện SMS Liên hệ