Bệnh đơn bào là gì

BỆNH NHIỄM ĐƠN BÀO CÓ NGUY HIỂM KHÔNG?

1. ĐỊNH NGHĨA

Đơn bào là những vi sinh vật chỉ có một tế bào. Định nghĩa này mang tính tương đối trong thế giới sinh vật. Mặc dù các đơn bào có sự khác biệt rõ rệt về kích thước và hình dạng, nhưng chúng đều có những cấu trúc cơ bản chung. Cái chính nhất là nhân có dịch hơi nhầy, chứa nhiễm sắc thể cần thiết cho sự sống, sự sinh sản và sự chuyển giao những cấu trúc di truyền. Một số đơn bào suốt trong giai đoạn dinh dưỡng có hai nhân , hai nhân này có cấu trúc và chức năng giống nhau như Giardia lamblia, Dientamoeba; hoặc khác nhau như Balantidium. Một số khác có nhiều nhân.

2. PHÂN LOẠI

Những ký sinh trùng đơn bào ký sinh người có năm lớp:

Trùng chân giả

Là các amip di chuyển nhờ các chân giả. Ngoại trừ Naegleria và Acanthamoeba, là những amip đất gây viêm màng não tăng lympho bào ở người, những giống amip khác như: Entamoeba, Endolimax và Pseudolimax là những amip tồn tại trong đường ruột.

Trùng roi

Có những cơ quan chuyển động là những roi. Trùng roi ký sinh trùng đường ruột như: Giardia, Chilomastix, Trichomonas và những trùng roi ký sinh ở mô như Trypanosoma, Leishmania. Những trùng roi ký sinh ở mô cần có một ký chủ bắt buộc là vectơ (vecteur) trong chu trình phát triển.

Trùng lông

Thân được bao phủ bằng những lông tơ di động, chỉ có một loại gây bệnh ở người, ký sinh ở đường ruột: Balantidium coli.

Trùng bào tử

Trùng bào tử là những đơn bào có đặc tính:

Chu trình phát triển bắt buộc trong tế bào ký chủ hay nói cách khác ký sinh nội tế bào

Có hai dạng sinh sản:

-Sinh sản vô tính: chu trình liệt sinh (phân nhân từ một tế bào nguyên thủy một nhân, sau đó phân chia tế bào chất): một thể hoạt động -> một thể phân liệt -> nhiều mảnh trùng.

-Sinh sản hữu tính, với sự thành lập giao tử: một thể hoạt động -> một giao bào -> hoặc một giao tử cái hoạc nhiều giao tử đực.

* Chu trình phát triển phức tạp, với sự hiện diện của những thể hữu tính qua một hay nhiều chu trình vô tính, thường xảy ra trên hai ký chủ, một ký chủ trung gian: có chu trình vô trình liệt sinh và một ký chủ vĩnh viễn, có chu trình hữu tính giao tử sinh.

Bệnh đơn bào là gì

Trùng bào tử liên quan đến y học bao gồm các loại sau đây:

– Trùng bào tử ký sinh đường ruột thuộc giống: Isospora, Crytosporidium, Cyclospora và Sarcocystis.

– Trùng bào tử ký sinh nhiều cơ quan như Toxoplasmagondii…

– Trùng bào tử ký sinh trong máu thuộc giống Plasmodium gây bệnh sốt rét và Babesia.

Microsporidia

Xuất hiện gần đây, gây bệnh ở người gồm sáu giống : Enterocytozoon, Encephalitozoon (bao gồm Septata), Nosema, Pleistophora, Vittaforma và Trachipleistophora.

Tin Liên Quan

Hỗ trợ trực tuyến

02838302345

Gọi điện SMS Liên hệ